Skip to main content
Category

Goederenrecht

Erfdienstbaarheid
Hypotheekrecht en pandrecht (zekerheidsrechten)
Procedures betreffende de terugvordering van eigendommen
Eigendomsrecht
Erfpacht, vruchtgebruik
Overig goederenrecht