Skip to main content

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand?

In Nederland is in de Grondwet vastgelegd dat degene die rechtsbijstand nodig heeft, maar dit niet kan betalen, recht heeft op financiële hulp. Dat noemen we ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage. De specifieke voorwaarden kunt u nalezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met een Juridisch Loket bij u in de buurt.

Hoe vind ik een goede advocaat?

Momenteel is de zoektocht naar een goede advocaat vaak gebaseerd op ervaringen in de omgeving van een rechtzoekende. Maar deze ervaringen zeggen niets over of het betreffende kantoor ook optimaal geschikt is voor de specifieke rechtsvraag en overige wensen van de rechtzoekende. Terwijl deze natuurlijk de beste advocaat voor zijn of haar probleem zoekt.

In de manier waarop advocaten hun dienstverlening presenteren is nauwelijks verschil te zien. Vaak krijgt u een weergave van dezelfde informatie te zien: de werkzame advocaten, de rechtsgebieden en de bereikbaarheid van het kantoor. Viadicte wil met deze website u verder op weg helpen, door niet alleen bovenstaande informatie te geven, maar ook informatie te verschaffen over de (kwaliteit van de) dienstverlening en de werkwijze van de kantoren. U kan aan de hand van uiteenlopende criteria bepalen welk kantoor het best bij uw rechtsvraag past.

Wat is het doel van deze site?

Stichting Viadicte is van mening dat bij zowel particulieren als het mkb de behoefte bestaat aan transparantie en assistentie bij de selectie van een advocatenkantoor. Tevens bestaat bij advocatenkantoren de behoefte om zich op het internet te kunnen onderscheiden, teneinde de doelgroep te overtuigen dat zij de meest geschikte dienstverlener zijn. Middels deze site wil Viadicte advocatenkantoren uitnodigen transparant te zijn over hun (kwaliteit van de) dienstverlening en de wijze waarop zij te werk gaan. De consument kan aan de hand van de verschillende criteria zefl uitmaken welke advocaat van welk kantoor het best bij zijn of haar rechtsvraag past.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over een advocaat?

Heeft u klachten over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met de betreffende advocaat zelf. De meeste kantoren hebben een klachtenprocedure. Vraag hiernaar bij uw advocaat.

Heeft u problemen met uw advocaat waar u onderling niet uitkomt, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de ‘Geschillencommissie Advocatuur‘. Dit kan alleen als de betreffende advocaat is aangesloten bij de geschillencommissie. Op de site www.advocatenkeuze.nl kunt u nagaan of een advocaat is aangesloten.

Is een advocaat niet aangesloten bij de geschillencommissie, dan kunt u de klacht voorleggen aan de lokale deken binnen het arrondissement waar de advocaat werkzaam is. Informatie over de plaatselijke orde kunt u nalezen op www.advocatenorde.nl.

Hoe weet ik of ik een advocaat nodig heb?

Als u een conflict heeft, of dreigt te krijgen kunt u op de volgende manieren nagaan wat u moet doen en wie u daarbij kunnen helpen. U kunt contact opnemen met hetJuridisch Loket. De medewerkers van het Juridisch Loket helpen u direct op weg. Indien blijkt dat u een advocaat nodig heeft, zullen zij u doorverwijzen. U kunt er ook voor kiezen de rechtwijzer van de Raad vooor Rechtsbijstand te doorlopen. Dit is een online beslisboom voor rechtzoekenden.

Hoe werkt deze site?

Naast het selecteren van een advocatenkantoor op rechtsgebied en geografische gegevens, kunt u een onafhankelijke en objectieve vergelijking maken op basis van inhoudelijke en kwalitatieve verschillen.
Een advocatenkantoor krijgt een hoge notering bij een zoekopdracht als hij voldoet aan de door u opgegeven zoekcriteria. Om te waarborgen dat een kantoor daadwerkelijk voldoet aan bepaalde criteria (zgn. kritieke criteria), worden deze criteria geverifieerd door Viadicte.

Uw vraag staat hier niet tussen?

Neemt u dan even telefonisch met ons contact op via nummer 0499 577701.